Trädgårdsgestaltning

lunden

Har du idéer och önskemål för din trädgård men tycker det är svårt att få ihop helheten? LH Trädgårdsgestaltning hjälper dig att utforma trädgården efter dina önskemål. Det kan handla om att utforma hela trädgården eller bara delar av den. Kanske behöver du nya idéer för trädgårdens entré, växtval för en rabatt, hjälp med att få trädgården mera lättskött eller hjälp med ljussättningen av din trädgård.

Så går det till

Jag skickar ut en checklista där ni fyller i era önskemål och behov. Vi bestämmer tid för hembesök, då jag kommer till er. På plats går vi igenom vad ni vill ha hjälp med och bestämmer vi omfattningen av jobbet, vilka handlingar jag ska producera och vilken tidsram som gäller för uppdraget. Om så önskas skickar jag en offert på uppdraget.

När jag tagit fram en ny plan för er trädgård presenterar jag en illustrationsplan för er tillsammans med eventuella skisser och växtbilder. Ni har då chans att komma med önskemål om eventuella ändringar. Därefter färdigställer jag ritningar och andra överrenskomna handlingar såsom växtlista, planteringsplan, ljussättningsbeskrivning och skötselplan.

Handlingar som underlag för omstrukturering av trädgården:

Illustrationsplan: en illustrativ trädgårdsritning. En illustrationsplan visar hur gångar, växter och sittplatser ska placeras, liksom annat du önskat för din trädgård.

Planteringsplan: en teknisk handling som visar exakt var varje växt ska stå, vilka arter och vilket antal det gäller.

Växtlista: en förteckning över föreslagna växter med namn, antal, kvalitet och planteringsavstånd.

Materialplan: en förteckning över föreslagna material, så som plattor, grus, pergola, mur eller staket.

Planteringsplan, växtlista och materialplan är handlingar för den som anlägger trädgården.

--